Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Zacharias spreekt (zingt?) deze woorden op het moment dat hij de naam van zijn pasgeboren kind bekend maakt: Johannes. Hij zet die naam om in een loflied. Wat ik hem hoor zingen is: ‘God zag genadig neer op zijn volk en verloste het.’
Maar wat er op dat moment te zien was: het volk van God bezet door Romeinse overheersers; de religieuze leiders van Gods volk ver afgedwaald van Gods barmhartigheid. Dat zullen straks Johannes en Jezus aantonen, wanneer ze hun evangelie van barmhartigheid preken.

  1. Ik ga na of (of in hoeverre) ik de lofzang van Zacharias van harte meekan zingen.
  2. Zie ik ‘beginnetjes van genade en barmhartigheid’ in de wereld om mij heen?
  3. Ben ikzelf een ‘beginnetje van genade en barmhartigheid’?
  4. Aan het eind van mijn gebed voer ik een gesprekje al naar gelang:

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"