Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Zie wat je hóórt.
Wat je ziet is een pasgeboren kind. Wat je hóórt is: hij is de redder.
Wat je ziet is een armeluisbaby in een voerbak. Wat je hóórt is: hij is de Messias.
En trouwens, wat heb je aan een redder die nog een baby is. Hoe lang moet je niet wachten, voordat hij in actie kan komen?
Met nuchtere ogen bezien, hangt het verhaal van onwaarschijnlijkheden aan elkaar. Je hebt werkelijk verbeeldingskracht nodig (ogen van het geloof) om dwars door de schamele buitenkant heen te zien wat er gezegd wordt.

  1. Ik plaats mij in de situatie van de herders. En laat de woorden van de boodschapper (engel) op mij inwerken.
  2. Aan de herders uit het verhaal gaven die woorden vreugde en bemoediging. Wat doen die woorden met mij?
  3. En als ik de woorden van de engel toepas op mijn leven: ‘Zie door de schamele buitenkant heen hoe de Heer daar reeds aanwezig is; een begin maakt…’
    Ik ga na op welke situatie(s) in mijn leven dat betrekking kan hebben.
  4. Aan het eind van mijn gebed voer ik een gesprekje al naar gelang:

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"