Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Er is reden om wakker te blijven en te wachten, ook al weet je dag noch uur. Als de heer komt zullen alle rollen en verhoudingen omgekeerd zijn: de laatsten zullen de eersten zijn, de machtige wordt een dienaar.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"