Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Jezus wordt beproefd. Hij kan een wereld winnen vol macht en glamour als Hij gehoor geeft aan de stem van de satan, de tegenspreker en hinderaar. Maar Jezus houdt af. Hij is trouw aan Gods geboden, trouw aan Gods roepstem.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"