Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

De wachter op de muren ziet de morgen komen maar ook de nacht. Hij benoemt licht en donker. Hij waakt en waarschuwt als er gevaar dreigt. Hij ziet aan de tekenen dat het duister voorbij gaat.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"