Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Voor God leidt het horen en zien van ellende en onrecht tot betrokkenheid en handelen, tot het openen van toekomst, een ander perspectief. God kan niet onverschillig zijn.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"