Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

De hemel is als een beschermend gewelf boven de aarde. Het drukt Gods verborgenheid uit en tevens Gods zorg en trouw: ‘Moge het op aarde zó toegaan als in de hemel!’

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"