Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Jona heeft Gods bevel om naar Nineve te gaan in de wind geslagen. Hij is de zee op gevlucht en overboord gegaan, opgevangen door een vis. Daar herinnert hij zich Gods aanwezigheid en begint te bidden.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"