Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

De aarde wordt geschetst als een vrijplaats onttrokken aan de zee. Bedoeld als veilige grond onder de voeten, een woonplaats, een leef-plek waar je recht en oprecht kunt staan.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"