Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

God legt zijn schepping in handen van de mens. De mens wordt beeld van God door mede-schepper en behoeder te zijn, door te doen zoals God doet. In verantwoordelijkheid en dienstbaarheid waken voor het leven.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"