Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Bevrijding gaat niet zonder slag of stoot. De uittocht uit Egypte is een verhaal van uitredding ternauwernood. De farao laat zijn slaven niet zomaar gaan. God staat borg voor zijn mensen in deze nacht en doet hen uitgeleide uit het slavenhuis.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"