Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Het lichaam van Jezus wordt niet achtergelaten of weggemoffeld. Josef staat op als volgeling van Jezus en vraagt om zijn lichaam. Mensen die zich eerder schuilhielden, voelen zich nu geroepen om in het licht te treden.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"