Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes de Doper, dé profeet van de Advent, knoopt aan bij de aloude Messiasverwachting van Israël.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"