Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Met harde hand had Jezus de tempel gereinigd van kooplui en hun koopwaar, om wat een markthal geworden was weer te herstellen als huis van gebed.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"