Adventsretraite

Advent 2023: Baan een weg voor de Heer

Steun ons

Johannes de Doper, wegbereider bij uitstek, krijgt bij zijn geboorte een taakomschrijving mee: De komst van de Messias wordt mogelijk waar verzoening en rechtvaardigheid geschieden.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"