Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

God heeft het initiatief. Het is helemaal Gods werk. Maar het heil begint als Jozef doet wat God hem heeft opgedragen.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"