Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

De Geest Gods stuurt Maria naar Elisabet om haar zwangere nicht te steunen. Diezelfde Geest opent hart en mond van Elisabet om de zwangere Maria te erkennen en te bevestigen in haar begenadiging.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"