Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Jezus ging vaak naar buiten en keek mensen aan met een verruimende blik. Word ik zijn barmhartige blik gewaar?
Hoe krijgt Hij mij overeind om Hem te volgen? Wat voel ik bij zijn krachtige roep: “Volg mij!”?
Gezien worden, gekozen worden: dat is het wonder van ons christen zijn. Miserendo atque eligendo: het devies van paus Franciscus.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"