Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

De veertigdagentijd is plots voorbij. Het is allemaal zo vlug gebeurd, zo zonder overgang. Nu krijgen wij vijftig dagen om deze Dag te vieren, met de glimlach van de Verrezene. Plots is het klaarlicht en zien we Hem voor ons. Hoe kijkt Hij nu? Wat spreekt er uit zijn blik? Deze dagen zoek ik zijn blik in de mensen om mij heen.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"