Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Je houden aan het verbond betekent bij Hem blijven die het verbond met je sloot. Zijn wegen gaan. Of liever nog: jouw weg laten bepalen door zijn Nabijheid. Willen zijn waar hij is. Dag en nacht, voortdurend. Als Hij verder trekt, met Hem meegaan. Als Hij rust, je tent opslaan. Bij zijn tabernakel. Altijd in zijn Nabijheid.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"