Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Gods hart is als een reuze bron van levend water. Een bron die noodzakelijk is voor ons leven. Een bron die gelukkig nooit opdroogt. We putten uit vele bronnen. Niet alle doen ons goed.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"