Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

God heeft een bedoeling met ons leven. Die wordt hier verwoord. En er wordt bij gezegd, dat God die weg ook mogelijk maakt. Ik ben niet aan mijn lot overgelaten. Jezus speelt hierbij een wezenlijke rol.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"