Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

God ziet en hoort, is er met heel zijn hart bij, gaat er wat aan doen, maar…. Hij zendt Mozes om het daadwerkelijk te doen. God heeft mensen nodig om voor mensen te zijn wie Hij wil zijn: een barmhartige God.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"