Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Barmhartigheid moet je doen. Daarom zijn er werken van barmhartigheid, zoals die hier worden genoemd. Maar Jezus voegt daar nog een dimensie aan toe: wat je zo doet, doe je aan Mij. In de arme, de noodlijdende ontmoet je Jezus zelf. Barmhartigheid is geen kwestie van moraal, maar van navolging: wie mijn leerling wil zijn…

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"