Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Citaat 2: Voor ons leven van iedere dag

2a. We weten wel dat er grote woorden bestaan, zoals geloven, beminnen en hopen, maar wat betekenen ze voor ons leven van iedere dag? Hoe kan de Heer mijn Herder zijn, als jij niet voor mij zorgt? En omgekeerd. Hoe kun jij, een mens, mijn herder zijn, als de Heer ons niet hoedt? Waar vinden wij samen onderdak? Kristiaan Depoortere

2b. Wie God in het kruis van Jezus Christus gevonden heeft, weet hoe wonderlijk God zich in deze wereld verbergt en hoe Hij juist daar het meest nabij is, waar wij denken dat Hij het verste weg is. Dietrich Bonhoeffer

Bekijk ook de geloofsimpuls en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Citaten"