Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Citaat 4: Zien kan men van nature

4a. Niemand kan leren zien, want zien kan men van nature. Zo ook met bidden. Het schone gebed kan men niet leren van een ander. Het heeft in zichzelf haar eigen leermeester. God schenkt het gebed aan wie bidt. André Louf

4b. Ik zie liever iemand die na zijn zonde berouw heeft dan iemand die zijn zonde niet inziet en geen berouw heeft. De eerste noemt zich in zijn hart zondaar en is nederig, de tweede echter denkt dat hij rechtvaardig is, terwijl het niet is. Ignatius van Loyola

Bekijk ook de geloofsimpuls en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Citaten"