Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

donderdag 15 februari 2024

Ignatiaans Bidden

“De steen is weggerold”

Welkom in de digitale 40-dagenretraite 2024 van www.ignatiaansbidden.org.

1. Keer tot Mij terug met heel je hart (Joël 2:2-18)

De Heer nodigt uit, Hij verlangt naar onze terugkeer. Om mijn hart en geest vrij te maken moet ik de drukte en bedrijvigheid even ontlopen en alles wat mij van de Heer verwijdert loslaten.

2. Begin van het gebed

Ik creëer een stille ruimte in mezelf door mijn ogen te sluiten, zo probeer ik vrij te worden en mijn hart te openen voor deze ontmoeting.

3. Bijbeltekst voor vandaag, donderdag 15 februari: Deuteronomium 30:15-16

Mozes sprak tot het volk: ‘Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. Wanneer u zich houdt aan de geboden van de Heer, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door Hem lief te hebben, door de weg te volgen die Hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de Heer, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen.

4. Gebedsuggesties

Wat er ook voor onheilspellends in ons leven gebeurt, we hebben altijd een keuze over de manier waarop wijzelf met onze tegenslagen omgaan. Wanneer we verbonden leven met de Heer onze God, Hem liefhebben en Hem trouw blijven zullen we in leven blijven. Kiezen voor het leven betekent dan dat ik ervoor kies om ook in benarde situaties alert te blijven voor elk teken van hoop en zelf met een hoopvol hart leef en naar de toekomst kijk.

5. Einde van het gebed

Ik neem rustig de tijd om de Heer te danken voor wat ik mocht ervaren in dit gebedsmoment.

Ik sluit af met een gebed dat mij vertrouwd is.

6. Terugblik op het gebed

Welk gevoel leeft er nu in mij? Is er een beweging/verandering tegenover de aanvang van het gebed?

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 1: Keer tot Mij terug met heel je hart  lees meer…

Citaat 1: Luisteren gaat altijd aan vragen vooraf  lees meer…

Gebedstip 1 & 2: Het Woord ontvangen  lees meer…

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

Afdrukken Alle gebedsteksten afdrukken Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

Terug naar "Archief Gebedsmails"