Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

donderdag 7 maart 2024

Ignatiaans Bidden

“De steen is weggerold”

Welkom in de digitale 40-dagenretraite 2024 van www.ignatiaansbidden.org.

1. ‘Heer, maak dat ik kan zien’ (Marcus 10:51)

Jezus vraagt wat Hij voor de blindgeborene kan doen. Het antwoord van de blinde lijkt heel voor de hand liggend maar toch betekent zien veel meer dan kunnen kijken. Zien doe je met je innerlijke oog. Wie zo ziet naar wat er gebeurt leert waarnemen met zijn hart.

2. Begin van het gebed

In de stilte van mijn hart verplaats ik mij in de ervaring van de blindgeborene en vraag aan Jezus om mij te zien zoals ik ben en te mogen zien wat Hij mij wil laten waarnemen.

3. Bijbeltekst voor vandaag, donderdag 7 maart: Jeremia 7:23-24

Zo spreekt de Heer: ‘Wat Ik hun geboden heb, is dit: “Wees Mij gehoorzaam, dan zal Ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Volg steeds de weg die Ik jullie wijs, en het zal jullie goed gaan.” Maar ze luisterden niet naar Mij, ze hebben Mij niet gehoorzaamd. Ze volgden hun eigen plannen en lieten zich leiden door hun koppig en boosaardig hart. In plaats van Mij te volgen, keerden ze zich van Mij af.’

4. Gebedsuggesties

God biedt ons het volle leven. Dit kunnen wel simpelweg bekomen door Hem trouw te zijn en de weg te volgen die Hij ons toont. Zij met een verhard hart zijn zij die niet luisteren naar Gods stem en zich van Hem afkeren.

5. Einde van het gebed

Ik vertel aan Jezus wat ik al ziende mocht waarnemen in mijn gebed. Ik dank Hem hiervoor en bid een gekend gebed ter afsluiting.

6. Terugblik op het gebed

Wat is er in mij gebeurd tijdens dit gebed? Hoe voelde het om te proberen intenser te zien? Heb ik sterker mogen waarnemen met mijn hart?

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 4: Zelf ‘ziende’ worden  lees meer…

Citaat 4: Zien kan men van nature  lees meer…

Gebedstips 7 & 8: Het Woord bidt in jou  lees meer…

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

Afdrukken Alle gebedsteksten afdrukken Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

Terug naar "Archief Gebedsmails"