Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Einde van het gebed

Welk woord, welke stilte, welke ervaring lichtte voor mij op, als een klein lampje voor mijn voeten? Waar scheen voor mij het Licht? In stilte dank ik de Heer voor dit moment samen. Naast Hem daal ik nu de berg langzaam af, terwijl ik met Hem spreek zoals met een vriend. In het soms duistere dal wacht het leven, nu verrijkt met voldoende licht, hoe klein ook. Ik sluit dit gemoedelijke gesprek eenvoudig af:
Barmhartige God, onuitputtelijke Bron van liefde in uw Zoon,
Licht dat schijnt in de duisternis,
Wek in ons uw Geest om dankbaar en ontvankelijk in het leven te staan. Amen.

Terug naar "Einde van het gebed"