Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Einde van het gebed

Hoe kijkt Jezus naar mij? Kijkt Hij bezorgd, bemoedigend, glimlachend, sereen, afstandelijk, eerbiedig, opbeurend of gewoon vriendelijk? Wat vind ik in zijn gelaat, in zijn glimlach? Ik zoek zijn gelaat in al wat ik doe en in al wie ik ontmoet. Ja, zijn gelaatstrekken begin ik stilaan te kennen en te herkennen. Zij komen mij vertrouwd over. Ik som ze even op. Ik blijf kijken en glimlach terug. Wij spreken gemoedelijk met elkaar zoals vrienden gewoon zijn, niet meer bang om elkaars vriendschap te verliezen door een niemendal. In bewoonde stilte dank ik de Heer voor dit moment samen. Ik sluit mijn gebed eenvoudig af:
Barmhartige God, lichtend gelaat in uw Zoon,
Ook vandaag kijkt Gij ons liefdevol aan.
Wek in ons uw Geest om iets van uw glimlach te kunnen doorgeven. Amen.

Terug naar "Einde van het gebed"