Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Einde van het gebed

Waar straalt het Licht, waar ontmoet ik haar uitstraling? Waar zie ik Hem naar mij kijken? Waar zoekt Hij mij op? In stilte dank ik de Heer voor dit moment samen. Ik bewoon de stilte met mijn vragen en blijf luisteren naar zijn stem. Ik spreek vertrouwelijk met Hem zoals met een vriend. Ik sluit mijn gebed eenvoudig af:
Barmhartige God, stralende blik in uw Zoon,
Uw Licht blijft schijnen in onze wereld.
Wek in ons uw Geest om uw weg te kunnen gaan. Amen.

Terug naar "Einde van het gebed"