Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Einde van het gebed

Heb ik de eeuwigdurende glimlach van de Verrezen Heer op mij kunnen laten inwerken? Wat vertel ik Jezus, nu Hij voor mij staat, de Levende God? In stilte dank ik de Heer voor dit moment samen. Ik bewoon de stilte met mijn vragen en blijf luisteren naar zijn stem. Ik laat mij aankijken door Hem en spreek vertrouwelijk met hem zoals met een vriend. Ik sluit mijn gebed eenvoudig af:
Barmhartige God, eeuwige glimlach in uw Zoon, Licht van de wereld,
Gij breekt ook vandaag door als zonnegloed.
Wek in ons uw Geest om van uw Leven en uw Licht te kunnen getuigen,
alle dagen van ons leven. Amen.

Terug naar "Einde van het gebed"