Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Gebedstips 11 & 12: Het gebed beëindigen

Gebedstip 11: Het gebed beëindigen

Het einde van je gebed vraagt zeker zoveel aandacht als het begin van je gebed. Het is als afscheid nemen van je gast of gastheer. We danken om wat er in het gebed gebeurd is en bidden een gekend gebed. Dit kan met een Onze Vader, een psalm of het zingen van een lied. Je kan ook een kruisteken of een buiging maken voor je de gebedsruimte weer verlaat.

Gebedstip 12: Terugblik op het gebed

Wie leert bidden met een bijbeltekst heeft er baat bij om elke dag ook even terug te blikken op het persoonlijk gebed. Deze terugblik vraagt maar enkele minuten tijd waarbij je in en gebedsschriftje noteert hoe deze tekst in jou gewerkt heeft. Welk inzicht je ontvangen hebt. Welke gevoelens er naar boven kwamen. Was er vreugde, dankbaarheid, rust, onrust? In welke gemoedstand ben je nu na je gebed, blijft er iets natrillen?

Bekijk ook de geloofsimpuls en het citaat van deze week.

Terug naar "Gebedstips"