Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

gebedstips 3 & 4: Het Woord mediterend opnemen

Gebedstip 3: De tijdruimte vastleggen

Een op voorhand vastgelegde tijdruimte is bevorderlijk voor je gebed. Het voorkomt dat je zelf gaat bepalen wanneer je gebedstijd afgelopen is. Nu ga je ook wanneer je gebed niet zo vlot verloopt of niet beantwoordt aan je verwachtingen, toch in gebed blijven tot je gebedstijd om is. Hierdoor geef je de Heer een kans om tot jou te spreken en laat je de Geest ook aan het werk.

Gebedstip 4: Het Woord mediterend opnemen

Bij het mediteren proberen we een tekst enigszins te begrijpen. We lezen de tekst en gaan deze overdenken en overwegen om zo tot meer inzicht te komen.

Wanneer je de tekst die voor je ligt als moeilijk ervaart, probeer dan om vers per vers te lezen en er zo ook bij stil te staan. Soms word je geraakt door één zin of zelfs door één woord, neem dit dan in je op ter overweging. Zie wat dit met je doet en spreek dit uit aan de Heer.

Bekijk ook de geloofsimpuls en het citaat van deze week.

Terug naar "Gebedstips"