Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Gebedstips 7 & 8: Het Woord bidt in jou

Gebedstip 7: Om genade vragen

Het gesprek met God, het gebed, is iets dat je moet gegeven worden. Je mag om die genade bidden. Dit kan een eenvoudige vraag zijn als: ‘Heer verleen mij de genade om tot diep gebed te komen en Jou zo te ontmoeten” Of “Heer verleen mij de genade iets van jouw woord diep in mij toe te laten.”

Gebedstip 8: Het Woord bidt in jou

Wanneer je met een bijbeltekst bidt kan de tekst jouw hart zo diep raken dat jezelf minder actief wordt. De stilte treedt in en je voelt een diepe verbondenheid met de Levende Heer in jou. Hij is nu actief in jou en bidt in jou. Dit noemen we het mystieke gebed.

Bekijk ook de geloofsimpuls en het citaat van deze week.

Terug naar "Gebedstips"