Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Geloofsimpuls week 1: Keer tot Mij terug met heel je hart

Het is half februari. Stilaan zie je het lengen van de dagen en toch is er ook nog enige donkerte in ons leven. Het verloopt immers niet altijd zo vlekkeloos als wij zouden willen, waardoor ons hart weleens bezwaard voelt en we niet altijd goed weten welke weg we moeten inslaan. En dan krijgen we nu aan het begin van de 40-dagentijd zomaar een uitnodiging van de Heer zelf: “Keer tot Mij terug met heel je hart”.

Deze uitnodiging klinkt op zich al heel bevrijdend en rustgevend, het is haast niet mogelijk om hier onberoerd bij te blijven.

Met heel je hart bij de Heer mogen zijn, wil toch zeggen dat je bij Hem mag thuiskomen, dat je met heel je hart bij Hem intrekt en Hij zijn intrek neemt in dat van jou…

Wanneer we die gedachte toelaten voelen we al hoe ons hart verruimt en er nieuwe energie in ons begint te stromen.

We worden zomaar uitgenodigd om gedurende veertig dagen deze weg van bevrijding te gaan. Om met kleine stapjes de steen weg te rollen die nu nog voor ons hart ligt en die ons verhindert om met een vrij en ruim hart te leven.

Bekijk ook het citaat en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Geloofsimpulsen"