Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Geloofsimpuls week 2: zo vraagt Hij het ook aan ieder van ons

In deze tweede week van de 40-dagentijd mogen we ons laten raken door Gods aanwezigheid in ons leven. Al zijn wij er ons niet altijd bewust van, toch laat Hij ons op geen enkel moment van ons leven aan ons eigen lot over.

Bij elke moeilijkheid, bij elke hindernis, in elk lijden wil Hij ons nabij zijn. Zoals Hij aan Mozes vraagt of Mozes het wenselijk zou vinden dat Hij met hem mee zou gaan, zo vraagt Hij het ook aan ieder van ons: ‘Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen”.

Hiermee geeft Hij ons de vrijheid om op zijn aanbod van nabijheid in te gaan of niet. Deze vraag helpt ons ook om stil te staan bij ons eigen ego. Hoe sta ik in het leven? Ben ik bereid Hem als tochtgenoot in mijn leven toe te laten? En wil ik Hem nodig hebben of wil ik liever alle touwtjes in eigen handen houden? We mogen zien dat in Gods vraag, zijn diep verlangen naar ons ‘ja-woord’ al doorklinkt. Hij wil niet liever dan ons nabij zijn om ons te bevrijden van alles wat op ons weegt en obstakels vormt om ten volle gelukkig te zijn. Zijn verlangen is om ons tot paasmensen te helpen groeien.

Bekijk ook het citaat en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Geloofsimpulsen"