Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Geloofsimpuls week 3: Een duidelijke richtlijn

Bij het begin van de derde week van deze 40-dagentijd geeft God ons een aanwijzing om de weg naar Pasen te gaan. Deze aanwijzing is heel duidelijk: ‘Dit is Mijn geliefde zoon’! Het is Jezus om wie het gaat, dit is een duidelijke richtlijn.

We kunnen de Paasvreugde niet beleven zonder onze ogen en onze aandacht op Hem gericht te houden. Jezus draagt in zich het groot geheim van het Paasmysterie. De leerlingen die met Hem mee de berg op mochten, werden daar al getuigen van dit geheim. Het is een mysterie waar wij de draagwijdte nog niet van kunnen inschatten maar waar wij door ons doopsel wel al deel van uitmaken. Toch is het een zoektocht, een weg van vallen en opstaan om in de verrijzenisgeest te kunnen leven. “Luistert naar Hem” , zo geeft God ons aan. Niet dat Jezus ons met harde richtlijnen toespreekt. Neen, het luisteren gaat over een zintuigelijk luisteren. Het gaat erom Hem te zien, te horen, te voelen en zelf zijn leven en handelen te smaken. Zodat we helemaal van Hem doordrongen zijn en met Hem de weg van kwetsbaarheid en gebrokenheid durven te gaan. De weg die ons voorbereidt om de Paasvreugde uit te dragen.

Bekijk ook het citaat en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Geloofsimpulsen"