Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Geloofsimpuls week 4: Zelf ‘ziende’ worden

Het vierde weekthema handelt over het verlangen om door Jezus gezien te worden en daardoor zelf ‘ziende’ te worden.

We zien hoe groot het verlangen van de blinde Bartimeüs is. Hij schreeuwt en roept om Jezus’ aandacht te trekken. Jezus ziet naar hem en vraagt: “Wat wil je dat Ik voor jou doe?”.

Het antwoord van Bartimeüs is zeer eenvoudig en tegelijkertijd menselijk gezien onrealistisch: “Maak dat ik weer kan zien”.

Ziet de blinde ondanks zijn blindheid toch meer dan wij al mochten zien? Zijn vertrouwen is alleszins groot en leidt tot genezing. In deze vierde week mogen wij vragen dat Jezus naar ons ziet, en ons zo ook tot ziende maakt.

Door zijn blik te voelen gaan onze ogen open en ontdekken we wonderlijke dingen over onszelf, ons leven en onze omgeving. Wanneer Hij ons aankijkt mogen we in zijn ogen onze waarheid ontdekken. Hij haalt het beste in ons naar boven. Zo komen we tot een verlangen naar bekering. “Heer, maak dat ik weer zien kan” zal dan ook onze vraag zijn naar vergeving om wat niet mooi is in ons leven. Om wat nog ongepolijst en onaf is tot heelheid te brengen. Klaar om Hem te volgen.

Bekijk ook het citaat en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Geloofsimpulsen"