Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Geloofsimpuls week 5: Wie in mij gelooft zal leven

In deze vijfde week van de 40-dagentijd mogen we proeven van Jezus’ roeping en zending, Hij is de mensgeworden Zoon van God om wie het allemaal gaat. We mogen zien en horen hoe Hij mensen nabij is. We mogen getuigen zijn van zijn Liefde voor elke mens, voor de minsten en de lijdende het eerst. Het is goed dat we hier met heel ons hart, met heel ons gevoel en ons verstand bij zijn om alles wat er gebeurt ook diep in ons op te nemen. Daartoe nodigt het weekthema ons ook uit: “Beproeft alle dingen, behoudt het goede”.

Wanneer Jezus iemand geneest dan handelt Hij nooit vanuit eigen macht. Hij is niet belust op eigen aanzien. Jezus kijkt de gekwetste mens aan en wekt hem tot nieuw leven, dit gebeuren bevestigt dat de handeling een daad van liefde is die haar oorsprong kent in God. Wij mogen dit leven en handelen van Jezus proeven en het goede eruit behouden opdat we het niet vergeten en er zelf kunnen naar leven.

Jezus roept ons deze week op tot diep geloof: “Wie in mij gelooft zal leven”. Ook wij mogen geloven dat wij in verbondenheid met Hem leven ontvangen en op onze beurt levengevend mogen zijn voor anderen.

Bekijk ook het citaat en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Geloofsimpulsen"