Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Geloofsimpuls week 7: Is het nog van deze tijd?

Met Palmzondag komen we aan in de belangrijkste week van Jezus’ leven. Hij keert terug naar Jeruzalem om zijn leven te voltooien. Hij zal zijn lijdensweg ten einde toe gaan.

Twee van zijn leerlingen hadden met groot enthousiasme verkondigd dat ze Zijn beker zouden kunnen drinken.

Maar hun ogen worden te zwaar wanneer Jezus hen vraagt om samen met Hem te waken en te bidden. En als Hij wordt gevangen genomen verdwijnen ze. Zelfs als Hij aan het kruis genageld wordt en sterft zijn ze niet in zijn buurt.

Waken en bidden, is het nog van deze tijd?

Waken wil zeggen dat we erbij willen blijven, niet zomaar wachtend tot alles voorbij is. Wel aanwezig zijn in diepe verbondenheid, meedragend. Het is erbij blijven terwijl de strijd gestreden wordt.

Kunnen wij deze week zo bij Jezus aanwezig blijven in diepe verbondenheid met alle lijdenden van deze wereld. Laat ons hen meedragen in ons gebed terwijl we onze ogen gericht houden op de man die zijn beker drinkt, die gekruisigd wordt en aan de berouwvolle zondaar zegt: “Ik beloof je, vandaag nog zal je bij Mij zijn in het paradijs”.

Bekijk ook het citaat en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Geloofsimpulsen"