Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Leidraad voor het gebed

Gods Naam houdt een belofte in: ‘Ik zal er zijn!’
Dagelijks lost God zijn belofte in.
Verwacht of onverwacht staat Hij naast ons.
Wie Hem verwachten zien naar Hem uit.

Terug naar "Leidraad"