Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Leidraad voor het gebed

De Eeuwige is ons adres, ik kan bij Hem terecht. God luistert en brengt bevrijding teweeg uit benauwenis. Kan ik zijn stem horen in de veelheid van stemmen in en om me heen? Durf ik me aan zijn stem toe te vertrouwen?

Terug naar "Leidraad"