Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lied 4: Psalm 104 – III

1. Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.

2. Eeuwige God, wij willen U zien,
geef ons vandaag een teken van liefde.

3. Want wat de hemel is voor de aarde,
dat is uw liefde voor hen die geloven.

4. Geef ons vandaag een teken van liefde.

5. Gij, de vergeving van alle zonden,
recht en gerechtigheid voor deze wereld.

6. Gij, de vergeving van alle zonden,
geef ons vandaag een teken van liefde.

7. Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,
dat wij uw mensen zijn, Gij, onze God.

8. Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde

Terug naar "Liederen"