Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lied 5: Het beklag van God

Mijn volk, wat heb Ik u gedaan
of waarmee heb Ik u bedroefd. Antwoord Mij.

1. Ik heb u uit Egypte weggeroepen.
Gij hebt geroepen: Aan het kruis met Hem.

Hagios o Theos, Sanctus Deus, Heilige God.
Heilige onsterfelijke God, ontferm U over ons.
Heilige onsterfelijke God, ontferm U over ons.

2. Ik heb voor u het water uit de rots doen stromen.
Gij hebt Mij gal en azijn te drinken gegeven.

Heilige onsterfelijke God, ontferm U over ons.
Heilige onsterfelijke God, ontferm U over ons.

3. Ik heb om uwentwil uw vijanden geslagen,
maar gij hebt Mij gegeseld en gehoond.

Mijn volk, wat heb Ik u gedaan
of waarmee heb Ik u bedroefd. Antwoord Mij.
Heilige onsterfelijke God, ontferm U over ons.
Heilige onsterfelijke God, ontferm U over ons.

4. Ik heb u groot gemaakt, met heerlijkheid gekroond.
Maar gij hebt voor Mij een doornenkroon gevlochten.

Hagios o Theos, Sanctus Deus, Heilige God.
Heilige onsterfelijke God, ontferm U over ons.
Heilige onsterfelijke God, ontferm U over ons.

5. Wat had Ik nog meer voor u moeten doen.
Ik heb u binnengevoerd in mijn land, in mijn vrede.
Maar gij, gij hebt uw Redder aan het kruis geslagen.

Heilige onsterfelijke God, ontferm U over ons.
Heilige onsterfelijke God, ontferm U over ons.

Mijn volk, wat heb Ik u gedaan
of waarmee heb Ik u bedroefd. Antwoord Mij.

GvL 499

Terug naar "Liederen"