Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

maandag 4 maart 2024

Ignatiaans Bidden

“De steen is weggerold”

Welkom in de digitale 40-dagenretraite 2024 van www.ignatiaansbidden.org.

1. ‘Heer, maak dat ik kan zien’ (Marcus 10:51)

Jezus vraagt wat Hij voor de blindgeborene kan doen. Het antwoord van de blinde lijkt heel voor de hand liggend maar toch betekent zien veel meer dan kunnen kijken. Zien doe je met je innerlijke oog. Wie zo ziet naar wat er gebeurt leert waarnemen met zijn hart.

2. Begin van het gebed

In de stilte van mijn hart verplaats ik mij in de ervaring van de blindgeborene en vraag aan Jezus om mij te zien zoals ik ben en te mogen zien wat Hij mij wil laten waarnemen.

3. Bijbeltekst voor vandaag, maandag 4 maart: 2 Koningen 5:12b-13

Verontwaardigd draaide Namaän zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’

4. Gebedsuggesties

Namaän verlangt naar genezing van de huidziekte die hem onrein maakt. Hij is bereid er zeer veel goud en zilver voor te geven maar hij voelt afkeer bij de eenvoudige opdracht van profeet Elisa. Ik neem plaats voor de Heer en plaats mij volledig in zijn aanwezigheid. Ik leef mij in in het verhaal van Naäman en stel mij in zijn plaats:

5. Einde van het gebed

Ik vertel aan Jezus wat ik al ziende mocht waarnemen in mijn gebed. Ik dank Hem hiervoor en bid een gekend gebed ter afsluiting.

6. Terugblik op het gebed

Wat is er in mij gebeurd tijdens dit gebed? Hoe voelde het om te proberen intenser te zien? Heb ik sterker mogen waarnemen met mijn hart?

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 4: Zelf ‘ziende’ worden  lees meer…

Citaat 4: Zien kan men van nature  lees meer…

Gebedstips 7 & 8: Het Woord bidt in jou  lees meer…

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

Afdrukken Alle gebedsteksten afdrukken Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

Terug naar "Archief Gebedsmails"