Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Terugblik op de Aanloop

Ik schrijf op wat mij heeft geraakt – een woord, een zin, een gedachte – en hoe ik mij erbij voelde: onrustig, vredevol, gelukkig, dankbaar, verdrietig, angstig, opgelucht, vertrouwend? Wat ging moeilijk? Liet ik God toe? Hoe voel ik me nu?
Op het einde van deze Aanloop kijk ik terug naar wat ik heb opgeschreven: kan ik er een rode draad in ontdekken, een richting, een duwtje in de rug? Heb ik God in mij toegelaten? Tot op welke hoogte of diepte? Hoe kijkt God mij nu aan? Tot wat roept God mij nu concreet op? Samen met al de anderen die deze veertigdagentijd bidden vat ik deze Aanloop samen en kijk ik hoopvol uit naar de volgende week: “Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen” (Psalm 4:7).

Terug naar "Terugblik op het gebed"