Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Terugblik op deze veertigdagentijd en vooruitblik op Pinksteren

Wie of wat geeft mij licht? Wil ik leven vanuit het licht en naar het licht gericht? Ik schrijf kort op wat mij heeft geraakt – een woord, een zin, een gedachte – en hoe ik mij erbij voelde: onrustig, vredevol, gelukkig, dankbaar, verdrietig, angstig, opgelucht, troosteloos, vertrouwend? Wat ging moeilijk? Waar was het duister? Liet ik het Licht toe? Of voelde ik ergens weerstand? Wat er ook in mij beweegt, ik ontvang het als godsgeschenk.
Op het einde van deze Goede Week neem ik de tijd om dankbaar opnieuw te ontvangen wat ik deze veertigdagentijd heb opgeschreven, wat er aan mij en in mij is gebeurd: kan ik er een rode draad in ontdekken, een richting, een duwtje in de rug, vanuit de ervaring “Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak?” (Lucas 24:32)
Wat licht op, waar God iets mee kan doen in mij? Is er iets dat God in mij zou willen verdiepen? Tot wat roept God mij nu concreet op? Hoe kijkt Jezus nu naar mij? Durf ik naar anderen te kijken zoals de Heer hen ziet? Samen met al de anderen die deze veertigdagentijd hebben gebeden blijf ik in deze Paastijd hoopvol bidden, uitkijkend naar het Pinkstervuur: “Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen” (Psalm 4:7).

Terug naar "Terugblik op het gebed"