Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Terugblik op het gebed

Waar ‘scheen’ voor mij Gods Licht? Waar werd ik die uitstraling gewaar? Ik schrijf kort op wat mij heeft geraakt – een woord, een zin, een gedachte – en hoe ik mij erbij voelde: onrustig, vredevol, gelukkig, dankbaar, verdrietig, angstig, opgelucht, troosteloos, vertrouwend? Wat ging moeilijk? Wat werd ik gewaar in dat Licht? Liet ik God toe? Werd mijn blik verruimd tot aan het uiteinden der aarde? Hoe voel ik me nu? Is er iets dat God in mij zou willen verdiepen? Word ik een rode draad gewaar, een goddelijke onderstroom die mij stuwt en richting geeft?

Terug naar "Terugblik op het gebed"