Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Terugblik op Week 5

Waar ‘scheen’ voor mij Gods Licht? Waar werd ik die uitstraling, glorie, heerlijkheid, majesteit, luister… gewaar? Ik schrijf kort op wat mij heeft geraakt – een woord, een zin, een gedachte – en hoe ik mij erbij voelde: onrustig, vredevol, gelukkig, dankbaar, verdrietig, angstig, opgelucht, troosteloos, vertrouwend? Wat ging moeilijk? Wat werd ik gewaar in dat misschien flauwe schijnsel, misschien felle Licht? Werd mijn blik verruimd tot aan het uiteinden der aarde? Liet ik God toe? Hoe voel ik me nu?
Op het einde van deze Vijfde Week neem ik de tijd om dankbaar opnieuw te ontvangen wat ik deze week, of sinds het begin van de veertigdagentijd, heb opgeschreven en gekregen: kan ik er een rode draad in ontdekken, een richting, een duwtje in de rug? Wat licht op, waar God iets mee kan doen in mij? Is er iets dat God in mij zou willen verdiepen? Tot wat roept God mij nu concreet op? Samen met al de anderen die deze veertigdagentijd bidden vat ik deze week samen en kijk ik hoopvol uit naar de Goede Week: “Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen” (Psalm 4:7).

Terug naar "Terugblik op het gebed"